Velkommen til Basar

Hva vil du lære?

Feide

For skoler som er registrert for Feideinnlogging på Cappelen Damms tjenester:

Logg inn med Feide

Basar er en rikholdig digital ressurs med teori og oppgaver for deltakere med norsk som andrespråk. I Basar finnes blant annet lesetekster, lytteoppgaver, videoer og skriveoppgaver med skrivestøtte.

Lærestoff og oppgaver er inndelt i leksjoner, og alle leksjoner er knyttet til temaer og mål fra læreplanen. Det finnes leksjoner i kategoriene lese, lytte, skrive, muntlig og grammatikk. Læreren kan følge aktiviteten i sine grupper, og ressursen er tilrettelagt for å kunne brukes i «omvendt undervisning».

Basar er en levende, fleksibel og rik ressurs som stadig vil utvides med nytt og aktuelt innhold.

Basar lanseres med innhold på A2-nivå, og vil utvides med innhold fra A1-B2. Nettstedet er under utvikling, og vi tar gjerne imot tilbakemeldinger. Kontakt oss på basar@cappelendamm.no.