Velkommen til Basar

Hva vil du lære?

Feide

For skoler som er registrert for Feideinnlogging på Cappelen Damms tjenester:

Logg inn med Feide

Basar er en rikholdig digital ressurs med teori og oppgaver for deltakere med norsk som andrespråk. I Basar finnes blant annet lesetekster, lytteoppgaver, videoer og skriveoppgaver med skrivestøtte.

Lærestoff og oppgaver er organisert i leksjoner, og alle leksjoner er knyttet til temaer og mål fra læreplanen. Det finnes leksjoner i kategoriene lese, lytte, skrive, muntlig og grammatikk på nivåene A1–B2. Læreren kan følge aktiviteten i sine grupper, og ressursen er tilrettelagt for å kunne brukes i «omvendt undervisning».

Basar er en levende, fleksibel og rik ressurs som stadig vil utvides med nytt og aktuelt innhold.

Nettstedet er under utvikling, og vi tar gjerne imot tilbakemeldinger. Kontakt oss på basar@cappelendamm.no.