Rettigheter

Alle rettigheter til http://basar.cdu.no blir forvaltet av Cappelen Damm AS. Utnyttelsen og bruken av stoffet (illustrasjoner, tekst, fotografier mv.) er blant annet regulert av åndsverkloven og markedsføringsloven.

Utskrifter og mangfoldiggjøring av utskrifter kan skje i samsvar med generelle avtaler om kopiering inngått med Kopinor. Elektronisk (digital) kopiering som ikke er hjemlet i lov eller avtale, er forbudt. Bruk eller utnyttelse som ikke er i samsvar med ovennevnte bestemmelser, må klareres med Cappelen Damm. Den som bruker stoffet på annen måte, vil kunne bli anmeldt og/eller avkrevd erstatning.

Programmering: Ravn Webveveriet AS
Tegnede illustrasjoner til lytteoppgaver: Ingrid Rognstad
Foto i kurset "En fortelling om": NTB/Scanpix
Øvrige foto og illustrasjoner: iStock